Jag vill hålla en session om...

Content Marketing som proaktiv kundservice

Content Marketing handlar om att skapa och lyfta fram innehåll som ger kunden ett värde. I denna session vill jag prata om hur man skapar content som ger kunden ett specifikt kunskapsvärde och hjälper dem i sin beslutsprocess samt svarar på frågor innan kunden ens ställt dem.

20 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
Linda Hörnfeldt (La Linda PR) delade denna idé  ·   ·  Admin →

0 kommentarer

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...

Feedback- och kunskapsbas